Ehituselt kõige võimsam maalinn Saaremaal on Kärla Lihulinn. Siia juhatab viit Kuressaare-Mustjala maantee 20. kilomeetrilt. Linnus paikneb küladest eemal metsas, liivaluidetel, mida osalt piiravad sood. Looduslikult on paik väga hästi kaitstud: loodeküljelt voolab läbi väike oja, ida ja kagu pool on 3-4 m kõrgused liivaseljakud. Linnuse rajamisel on liivaseljakud omavahel ühendatud, nii tekkis ovaaljas, välisnõlvalt kuni 10 m kõrgune ringvall, kaldega 25-31 kraadi. Maalinna välisläbimõõt on loode-kagu suunas 270 m, ristipidi 70 m. Õue pindalalt on Lihulinn Saaremaa suurim - ligi 18 000 ruutmeetrit. Valli sisejalamile kaevatud aukudest on leitud poolpõlenud palgiotsi ja sütt (20-60 cm paksune kiht), mis ilmselt pärinevad linnuse puukindlustustest.
Olavi Pesti, Külli Rikas. Kingissepa rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tln., 1983