Kärla ja Karujärve vahelise maantee ääres Kirikküla ja Paiküla vahel männimetsas lääne pool maanteed on kivikalmed (Paiküla Kalmemännik). Aja jooksul on neid tublisti lõhutud. Lõhkumiste ajal leiti nii põletus- kui ka laibamatuseid. Leitud on terve hulk 11.-12. sajandi esemeid (sõrmuseid, käevõrusid, Bütsantsi münt, relvi). Muude esemete hulgas on muuseumi jõudnud üks omapärasemaid sõlgi Saaremaalt. Sõle külge on kinnitatud samasse perioodi kuuluv keekandja ja kolmnurkne ripats. Sõlg peaks pärinema I aastatuhande teisest veerandist ja olema siia toodud kusagilt Dnepri aladelt.

Vello Lõugas, Jüri Selirand. Arheoloogiga Eestimaa teedel. Tln., 1989