Klassitsislikus stiilis Kärla kirik (Kuressaare-Kihelkonna maantee 19. kilomeetrilt 1,5 km kirde suunas) ehitati varasemate kirikute kohale 1843. a. Kirikus paikneb Eesti kaunimaid renessansspuuskulptuuri teoseid - Otto von Buxhoevdeni epitaaf 1591. aastast. Selle autoriks peetakse 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses Lüübeki juhtivaks kujuriks olnud Tönnies Evers nooremat, kelle stiil oli tugevasti mõjustatud Madalmaade hilisrenessansist. Epitaafi arhitektoonilises kompositsioonis on keskel kohal reljeefne Kolgata-stseeni kujutis, mille refineeritud peenusega lõigatud nõtketes figuurides on teadlikult jälgitud manerismist mõjustatud iluideaali. Saledate pilastrite kapiteelid kujutavad antiikjumalate päid (nn. hermipilastrid). Nikerddekoor põhineb rullisornamendil ja teistel renessanslikel motiividel.
Olavi Pesti, Külli Rikas. Kingissepa rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tln., 1983